• FAQ Edupage- ako na to

   • Najčastejšie kladené otázky ohľadom Edupage a jej najpoužívanejšie funkcie na našej škole...

    • Ako sa prihlásiť do EduPage ako rodič s jedným alebo viacerými deťmi?
    • Rád by som ospravedlnil moje dieťa z vyučovania v dĺžke 1-5 dní (alebo aj len z niektorých hodín). Ako na to? Elektronická ospravedlnenka! Návod cez web. Návod cez appku.
    • V prípade akýchkoľvek žiadostí - ospravedlnenie na viac ako 5 dní, oslobodenie z tel. výchovy a iné - použite modul Žiadosti. Táto žiadosť je schvaľovaná pani riaditeľkou.
    • V 1.deň nástupu dieťaťa do školy v danom týždni, vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s covid-19, je potrebné odovzdať vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa. Toto vyhlásenie je možné spraviť elektronicky prostredníctvom Edupage- cez žiadosti, typ žiadosti: "Vyhlásenie o bezinfekčnosti". Návod tu. Prosím, vypĺňajte vyhlásenie s platným dátumom nástupu dieťaťa do školy.
    • Ako odhlásim obed? Všetci žiaci majú prihlásené obedy. V prípade, že chcete obed odhlásiť, postupujte podľa návodu. Obed je možné odhlásiť najneskôr v predošlý školský deň do 12:00 na obed. Viac info ohľadom obedov nájdete v sekcii Život v škole -> Stravovanie.
    • Potrebujem potvrdenie o návšteve školy. Ako na to? Potvrdenie si viete vygenerovať sami, návod tu. Niektoré úrady (špeciálne v Rakúsku) požadujú opečiatkované potvrdenie. V tomto prípade si prosím vygenerujte potvrdenie, vytlačte (alebo ho pošlite teamleaderovi a on ho vytlačí) a opečiatkuje pečiatkou školy.
    • Na veľa školských akcií a aktivít (krúžky, korčuliarsky krúžok, plavecký, FELIX akadémia, Vianočné dielne,...) prebieha prihlasovanie prostredníctvom Edupage cez Prihlasovanie.
    • Na konzultačné hodiny (konkrétny časový interval s učiteľom) sa prihlasuje cez Konzultačné hodiny. Konzultačné hodiny zväčša vypisuje triedny učiteľ a informuje o nich prostredníctvom Infolistov.
    • Návod na platby nájdete tu.
    • Edupage ponúka aj možnosť odosielania správ. Prostredníctvom správ často informuje vychovávateľ rodičov, kde sa trieda bude nachádzať poobede vonku. Písomnú komunikáciu uprednostňujeme mailovú (ak sa s triednou pani učiteľkou/vychovávateľkou nedohodnete inak) a telefonicky viete zastihnúť vychovávateľa na triednom telefónnom čísle.

     

    Toto sú najčastejšie funkcie, ktoré budete zrejme využívať počas školského roka. 

    Keď si prezriete aplikáciu, objavíte veľa ďalších užitočných sekcií ako napr. v rámci "Vyučovania" nájdete: triednu knihu, známky (= žiacka knižka so slovným hodnotením), suplovanie, dochádzku... ktoré sú už intuitívne.

    Kompletný návod na Edupage nájdete tu.