• Záverečné správy

   • 2018/2019
    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2018/2019
   • 2019/2020
    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2019/2020
   • 2020/2021
    Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za šk. rok 2020/2021