• Adaptačná víkendovka

   • Adaptačná víkendovka je školská akcia určená novým žiakom školy Felix a ich rodinám (súrodencom a rodičom). Je to podujatie, ktorého cieľom je spoznanie sa, zoznámenie, spoločné zážitky, zahájenie celoročnej (a dlhoročnej) spolupráce a vytvorenie základov komunity, v ktorej sa deti budú cítiť bezpečne. Deťom víkendovka pomôže adaptovať sa na nových spolužiakov a učiteľov, rodičia sa oboznámia s predstavami a fungovaním školy, uvidia ukážkové hodiny niektorých hodín a priestor bude samozrejme aj na diskusiu.

    Na víkendovke je pripravený zaujímavý program, organizovaný inštruktormi OZ Púpava, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v príprave zážitkových akcií pre rodiny s deťmi. V programe budú zaradené športové súťaže, hry, tvorivé aktivity vhodné pre deti aj pre dospelých. Účasť na programe je dobrovoľná, ale vrelo odporúčaná.

    Ubytovanie a stravovanie bude zabezpečené, doprava je individuálna. 

    So sebou si odporúčame zobrať: športové oblečenie a obuv (aj na zašpinenie), pršiplášť, šatku, baterku, prezuvky, fľašu na vodu. A určite si nezabudnite dobrú náladu a chuť hrať sa.