• Začiatok školského roka 2021/22

     • Milí naši žiaci, milí rodičia,

      myslím, že nielen mne, ale aj Vám, Vašim rodičom, starým rodičom, súrodencom, skrátka nám všetkým sa zdá, že čas nepredstaviteľne letí. Akoby to bolo včera, keď ste v júni končili svoje ročníky, boli pred Vami letné prázdniny, ktoré sa Vám zdali ako dlhé letné obdobie voľna, oddychu na morských plážach, či doma, na čarokrásnom Slovensku.

      Verím, že ste si všetci spolu so svojimi rodinami oddýchli a načerpali potrebné množstvo síl do nastávajúceho školského roka. Rovnako prázdniny, ako vlastne všetko, má svoju konečnú a my sa ocitáme na prahu ďalšej etapy školskej práce, za ktorou budete chodiť do svojej , verím, milovanej školy. Vaši učitelia tiež trochu a celkom zaslúžene oddychovali, no aj počas tohto obdobia sa usilovne pripravovali na nový školský rok, aby Vám všetkým prinášali nové a dôležité informácie, otvárali zaujímavé učebné postupy, objasňovali nepoznané. aby Vás sprevádzali doposiaľ nepoznanými zákutiami získavania potrebných vedomostí. Pracujú  neustále na svojom vlastnom vzdelávaní, pretože chcú  byť, aj keď už teraz sú, sprievodcami a odbornými poradcami pri Vašom fyzickom i duševnom vývoji, na Vašej školskej ceste, ktorá Vás istým krokom vedie k stále vyšším métam a  k vytýčenému cieľu. I v tomto roku na Vás všetkých, milí naši žiaci, čaká veľa krásnych študijných a spoločenských chvíľ, počas ktorých stále viac a viac priateľsky vnímajte svojich spolužiakov ako skutočných kamarátov, pomôžte tým, ktorí pomoc potrebujú, respektíve Vás o ňu slušne požiadajú, žite spolu v šťastnej škole vzájomne v náručí tolerancie, porozumenia, teda skutočného múdreho a inteligentného dospievajúceho mladého človeka.

      Záverom Vám, milí moji, želám veľa zdravia, veľa síl na prácu, ktorá je vždy výzvou, veľa pevných priateľstiev čistých a férových, želám všetkým bez rozdielu krásny školský rok 2021 / 22.

      Rovnako Vám , milí rodičia našich žiakov prajem pevné zdravie, trpezlivosť, pohodu pri povedzme si, spoločnej výchove Vašich detí, na ktorej nám, verte, veľmi, veľmi záleží. Teším sa opäť na plodnú spoluprácu s Vami. 

                                                                                                              Alexandra Planková

     • Futbalový turnaj a straty a nálezy!

     • Futbalový turnaj medzi rodičmi a učiteľmi už zajtra! Príďte si zahrať alebo povzbudiť na futbalový turnaj zajtra o 9:00 na Krásnohorskú 14, na multifunkčné ihrisko. Pozvánka tu. Pre menej športové typy tu máme aj super jedinečnú ponuku "ber, čo sa ti páči a čo ešte vynosíš!" v podobe stratov a nálezov, ktoré môžete nájsť od pondelka pred vchodom do školy. Stačí nájsť módny kúsok, ktorý ti sadne a môže byť tvoj. Preto neváhaj a poobzeraj sa medzi vystavenými vecami, môžu takto dostať novú šancu.

     • Vyučovanie od 12. apríla

     • Dobrý deň, milí rodičia, 

      radi by sme Vás informovali o priebehu vyučovania od 12. apríla.

       

      1. stupeň

      na základe rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8. apríla sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa odo dňa 12. apríla 2021

       https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

      Príchod detí bude priamo  do školy od 7.45 - rovno do tried a školský klub bude do 17.00.

      Stále platí: nemiešanie sa detí medzi triedami, a 7-dňové povinné testovanie rodičov a zamestnancov, príp. výnimky z testovania,  čiže Vyhlásenie bezinfekčnosti a ranný filter prosím dodržiavať.

       

      krásny deň, Alexandra Planková

     • Dnes je to 1 rok...

     • dnes to je presne rok, čo zostali zamknuté dvere od školy a ... aj to nám pomáha uvedomiť si a vážiť si okamihy s týmito mladými ľuďmi. Ďakujeme za každý deň! Foto: Zajace pred školou. Nie, nie je to fotomontáž- naozaj lietajú. A zároveň odkazujú všetkým rodičom, že pred vchodom nefunguje gravitácia, prosím buďte obozretní. S pozdravom, Hana.

     • Vyučovanie od 8. marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      na základe záujmu/vyjadrenia rodičov, od pondelka 8.marca pokračujeme naďalej v prezenčnom aj v dištančnom vyučovaní na 1.stupni. 

      Prezenčné vyučovanie budú mať žiaci vo svojich triedach na Krásnohorskej aj na Tematínskej podľa rozvrhu v prezenčnej forme.

      Žiaci, ktorí zostávajú na dištančnom vyučovaní budú spojení v rámci  ročníka do jednej skupiny /Krásnohorská+Tematínska/ a vyučovanie budú zabezpečovať Ľudka Sedláčková, Dávid Králik, Veronika Maťokárová, učitelia AJ.

      A okrem toho v obmedzenom rozsahu cca 1-2 hodiny týždenne triedni učitelia pripoja deti z dištančného vyučovania k deťom z prezenčného vyučovania.

      Informácie o rozvrhu a vyučovaní dostanete v priebehu najbližších dní.

      Rodičia, ktorí prejavili záujem aj naďalej o dištančné škd pre svoje deti,  môžu ich prihlásiť na online záľubky.

      Všetky dôležité informácie o priebehu prezenčného vyučovania, ako i o dodržiavaní potrebných opatrení sú uvedené v predchádzajúcom maili.

      1. ročník 

      Žaby

      prezenčne - Baška M.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Korytnačky

      prezenčne - Mirka O.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      Vlky

      prezenčne - Peťka Z.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      2. ročník 

      Kamzíky

      prezenčne - Marta P.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Ježkovia 

      prezenčne - Katka S.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Veveričky

      prezenčne - Paula Z.K.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Líšky

      prezenčne - Mirka H.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

       

      3. ročník 

      Žirafy

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T.

      Zebry

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T. 

      Zajace

      prezenčne - Alenka M.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

       

      4. ročník 

       

      Delfíny

      prezenčne - Ondro S.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

      Kosatky

      prezenčne - Barborka D.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU

      •  Zmeny foriem vyučovania sú možné iba na týždennej báze. 

      Ak sa epidemiologická, resp. politická situácia nezmení a budú platiť nariadenia ako doteraz, v tomto režime budeme pokračovať aj ďalší týždeň od 15.marca.

      Rodičia, ktorí budú chcieť budúci týždeň zmenu pre svoje dieťa, prosím nahlásiť mne a triednemu učiteľovi do piatku do 12. marca 12.00 hod.

      • Prosím rodičov, aby ráno pri príchode detí do školy počkali, kým prejdú deti ranným filtrom a bude skontrolované čestné vyhlásenie.

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

      Druhý stupeň naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Ďakujeme za Vašu dôveru

      Krásny deň, Alexandra Planková

     • Vyučovanie od 8. marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

       

      radi by sme Vás informovali o priebehu vyučovania po jarných prázdninách, t.j. od 8. marca 2021.

       

      Krátka verzia:

      Od pondelka 8.3. pokračujeme tak, ako pred jarnými prázdninami, prosím vyplňte dotazník na EDUPAGE do piatka 10.00 hod, 

      aby sme vedeli personálne zabezpečiť prezenčné aj dištančné vyučovanie.

       

      Podrobnejšie vysvetlenie:

      Situácia je naďalej dynamická a nejednoznačná.

       

      V médiách sa objavili rôzne interpretácie nástupu žiakov do školy.

      Pre nás je však smerodajné písomné Uznesenie vlády č. 123/2021 zo dňa 28.februára 2021 ako aj Rozhodnutie Ministra školstva zo dňa 2.marca 2021.

       

      Na základe platného rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca nasledovne:

       

      Prezenčné vyučovanie bude zabezpečené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Týka sa to však len žiakov 1. stupňa. 

       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní.

       

      Nakoľko Minister školstva, ani ÚVZ SR ani RÚVZ Bratislava neobmedzili žiadnym spôsobom prevádzku školy na 1. stupni,

      my sme sa rozhodli pokračovať vo vyučovaní tak, ako sme to mali nastavené pred jarnými prázdninami.

      Podľa informácií od Hygienika RÚVZ BA sa situácia v Bratislave postupne zlepšuje a dá sa očakávať, že sa Bratislava dostane do lepšej fázy.

      Aj my teda očakávame, že čoraz viac rodičov sa rozhodne pre prezenčné vyučovanie svojich detí a čím skôr budeme môcť vyučovať deti v pôvodných triedach.

       

      Dnes zverejníme dotazník cez Edupage, prosíme rodičov o vyplnenie do piatku 5.marca do 10.00 hod. 

       

      O priebehu vyučovania počas najbližších dvoch týždňov Vás budeme informovať po vyhodnotení ankety.

       

      Predpokladané možnosti v jednotlivých ročníkoch:

       

      a) veľmi málo detí prezenčne - zabezpečíme celodenný Školský klub a daný ročník bude mať dištančné vyučovanie

      b) časť detí prezenčne, časť dištančne - skupina detí bude mať prezenčné vyučovanie a druhá časť dištančné (t. j. žiaci nemusia byť spolu podľa obvyklých tried)

      c) väčšina detí prezenčne - prezenčné vyučovanie podľa tried a pre deti, ktoré zostanú doma bude dištančná forma zredukovaná len na zadávanie úloh a občasné konzultácie s učiteľom. V tomto prípade rodičia príslušných tried stratia nárok na pandemickú OČR, ak by deti zostali doma. 

       

      V prípade, ak ostáva Vaše dieťa doma a nemáte záujem ani o dištančnú formu školského klubu, môžete ho do 8.marca z klubu odhlásiť, aby Vám nenabiehali predpisy platieb na marec. 

       

       

      Prosíme rodičov, aby rešpektovali uvedené podmienky, čiže zmeny prezenčnej a dištančnej formy sú možné iba na týždennej báze. V prípade, ak nebudete počas týždňa pokračovať v uvedenej forme vyučovania, informujte triedneho učiteľa, ale súčasne aj mňa. Rodič môže ospravedlniť dieťa na max. 5 dní. Pri prevádzke školy postupujeme v zmysle Covid školského semaforu. Je žiaduce, aby sa žiaci nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. 

       

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

       

      Pri nástupe dieťaťa do školy je aj naďalej potrebné

      • aby aspoň jeden rodič mal negatívny test na COVID nie starší ako 7 dní, alebo aby sa na neho vzťahovala výnimka (absolvoval očkovanie proti COVID alebo prekonal COVID)
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie určené pre zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ /príloha/

      A - pre rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

      B - pre ostatných rodičov

       

      Vyučovanie žiakov bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení – ranného filtra, častého vetrania a nemiešania sa detí medzi jednotlivými skupinami.

       

      Predpokladáme, že tento režim bude fungovať do 21.marca, kedy avizovala vláda prehodnotenie epidemiologických opatrení. Situácia sa však mení každým dňom, preto buďte prosím pripravení na to, že aj počas víkendu môže nastať zmena. Nie je jasné, či a v akej podobe bude vláda pokračovať, ako sa upraví prístup k riešeniu opatrení. Taktiež môže regionálny hygienik alebo hlavný hygienik rozhodnúť o uzavretí škôl.

       

      Milí rodičia, 

      veľmi si vážime Vašu trpezlivosť pri tomto neľahkom režime. Veríme, že riešenia, ktoré prinášame za daných okolností, sú pre veľkú väčšinu z Vás vyhovujúce. Ďakujeme Vám za pochopenie.

       

      S pozdravom, Alexandra Planková

                            Peter Halák

     • Vyučovanie od 15.februára - 1.stupeň

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      radi by sme Vás informovali, že od pondelka 15.2.2021 obnovujeme prezenčné vyučovanie na 1. stupni vo vybraných skupinách nasledovne:  

       

      1. ročník: 

      Žaby - Krásnohorská - Baška Medvecková prezenčne

      Korytnačky, Vlky - Tematínska - Peťka Zimermanová prezenčne

      Žaby,  Korytnačky, Vlky - Mirka Olosová online

      2. ročník: 

      Kamzíky - Krásnohorská - Marta Páleníková prezenčne

      Veveričky - Tematínska - Paula Kollár - Zolnianska prezenčne

      Kamzíky - Ľudka Sedláčková online

      Líšky, Ježkovia - Tematínska - Mirka Hasilová prezenčne

      Líšky, Ježkovia, Veveričky - Katka Slobodová online  

      3. ročník: 

      Zebry - Majka Trenčanská online

      Žirafy, Zajace, 2 Zebry - Krásnohorská - Janka Bilá prezenčne

      Žirafy, Zajace - Alenka Matúšková online

      4. ročník: 

      Kosatky, Delfíny - Krásnohorská - Barborka Drinková prezenčne 

      Kosatky, Delfíny - Ondro Struhár - online

       

      s tým, že poobede bude zabezpečený klub prezenčne pre žiakov, ktorí boli nahlásení.

       

      Pri zaradení žiakov do skupín sme zohľadnili záujem konkrétnych žiakov o prezenčné, resp. dištančné vyučovanie ako aj možnosti našich pedagogických zamestnancov.

      O prezenčné vyučovanie prejavilo záujem súhrnne za obe školy približne 60% žiakov.

       

      Snažili sme sa vyriešiť situáciu tak, aby každý žiak mal buď plnohodnotné prezenčné alebo plnohodnotné dištančné vyučovanie.

      Pri tomto rozdelení u nikoho nenastáva situácia, že by dostal iba úlohy namiesto online vyučovacích hodín.

       

      Prosím, vnímajte toto rozhodnutie ako pokus o nastavenie ako tak možného fungovania školy počas najbližších 2 týždňov.

      Rozumieme, že to nie je ideálne, nakoľko nie každé dieťa bude dočasne pokračovať vo vyučovaní so svojím triednym učiteľom.

      Ale veríme, že aj vďaka nasadeniu našich učiteľov bude vyučovanie takto fungovať naďalej čo najlepšie.

       

      V tejto podobe sa budeme snažiť fungovať najbližšie 2 týždne s tým, že potom nasledujú jarné prázdniny.

      Medzitým sa môže skomplikovať epid. situácia tak medzi našimi žiakmi ako aj v Bratislave celkovo a je možné, že budeme musieť režim upravovať aj skôr.

      Alebo v opačnom prípade, ak sa za tie 3 týždne situácia zlepší a akonáhle prejaví záujem viac žiakov o prezenčné vyučovanie,

      tak po jarných prázdninách podľa toho upravíme zadelenie žiakov do skupín. 

       

      Aby sme predišli chaosu, prosím rešpektujte zadelenie žiakov podľa toho, ako ste sa nahlásili minimálne na najbližší týždeň.

      Ak by ste mali záujem zmeniť dištančné vyučovanie na prezenčné alebo naopak, píšte prosím priamo mne, budem sa snažiť situáciu priebežne riešiť. Zmeny však budeme vedieť akceptovať vždy len na týždennej báze. t.j. najbližšie až od 22.2.2021.

       

       Pri nástupe dieťaťa do školy je potrebné

      • aby aspoň jeden rodič mal negatívny test na COVID nie starší ako 7 dní, alebo sa na neho vzťahovala výnimka (absolvoval očkovanie proti COVID alebo prekonal COVID)
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti /príloha/.

      Vyučovanie žiakov bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení – ranného filtra, častého vetrania a obmedzenia miešania detí medzi jednotlivými skupinami.

       

      S pozdravom, krásny víkend Alexandra Planková,

                                                    Peter Halák

     • Dištančné vyučovanie minimálne do 14.februára 2021

     • Minister školstva, na základe Rozhodnutia  / Číslo: 2021/10079:1-A1810 / zo dňa 5.februára 2021 / piatok o 20.00 hod. / umožnil otvorenie škôl pre 1. stupeň ZŠ s účinnosťou od 8.februára 2021, ak to prevádzkové podmienky umožňujú.

      V piatok 5. februára 2021 o 14.30 hod. vydal RÚVZ BA Stanovisko, v ktorom odporúča neotvárať školy v Bratislavskom kraji od 8. februára 2021 minimálne 2 týždne, odvolávajúc sa na epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19.

      Starostovia Bratislavských mestských častí v súčinnosti s primátorom Bratislavy rozhodli, že min. tento týždeň, t. j. do 14. februára 2021 zostanú školy v ich zriaďovateľskej pôsobnosti zatvorené z dôvodu ochrany životov a zdravia.

      My ako škola pôsobiaca na území Bratislavy so žiakmi zo širšieho okolia nevidíme dôvod ísť proti odporúčaniu RÚVZ BA a rozhodnutiu ostatných zriaďovateľov. Chceme podporiť možnosť zlepšenia epidemiologickej situácie tým, že rešpektujeme odporúčanie  RÚVZ BA o neotvorení školy v týchto dňoch.

      Preto sme prijali Rozhodnutie na úrovni Riaditeľa školy, ako príslušného orgánu v súlade so zákonom 596/2003 Z.z. o tom, že pokračujeme v dištančnom vzdelávaní a prezenčné vyučovanie bude prerušené. Výnimku budú mať naďalej iba žiaci, ktorých rodičia sú z kritickej infraštruktúry.

      Na základe takto vydaného Rozhodnutia riaditeľa školy ide o rozhodnutie príslušného orgánu o prerušení prezenčného vyučovania a teda rodičia detí do dovŕšenia 11 roku majú nárok na pandemickú OČR tak ako doteraz.

      Školu teda prezenčne neotvorime minimalne do 14.februára 2021 a pokračujeme v dištančnom vzdelávaní. O prípadnom otvorení školy alebo pokračovaní v dištančnom vzdelávaní od 15. februára 2021 rozhodneme hneď, ako budú zverejnené aktuálnejšie odporúčania alebo rozhodnutia RÚVZ BA alebo ďalších orgánov.

      RÚVZ BA v súlade s Vládou SR schváleným COVID automatom by mal každý týždeň aktualizovať vývoj epidemiologickej situácie na území mesta Bratislavy a svoje odporúčanie vzhľadom na školy. Tieto odporúčania budeme brať do úvahy pri ďalšom rozhodovaní.

       

      Ďakujeme za pochopenie.

      S pozdravom, Alexandra Planková

                             Peter Halák

     • Vyučovanie od 8. februára

     • Milí rodičia,

      • na základe Rozhodnutia Ministra školstva z dňa 5.februára 2021 /  Číslo: 2021/10079:1-A1810 / je možné obnoviť vyučovanie na 1. stupni ZŠ, ak to prevádzkové podmienky umožňujú
      • na základe Stanoviska Regionálneho hygienika v Bratislavskom kraji z dňa 5. februára 2021  otvorenie škôl v súčasnej situácii môže viesť k zhoršeniuepidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Bratislavskom kraji - a preto odporúča neotvárať všetky školy na území jeho okresov (Bratislava I-V, Malacky, Pezinok a Senec) od 8. februára 2021, ale s časovým odkladom minimálne 2 týždňov.

      Termín otvorenia škôl bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

       

      Proces prípravy na otvorenie školy je síce rozbehnutý, ale zodpovednosť za zdravie  žiakov a zamestnancov našej školy je pre nás prioritou. 

       

      Školu nebudeme otvárať, pokiaľ RÚVZ BA  nevydá stanovisko s odporúčaním na otvorenie škôl. Nemôžeme nezodpovedným otváraním školy ohrozovať zdravie žiakov ani zamestnancov školy. 

       

      Prosíme o trpezlivosť a dôveru našich rozhodnutí. Sú to rozhodnutia, i keď možno nie populárne pre všetkých rodičov, ale sú neunáhlené a rozvážne. 

      A zároveň chceme vyjadriť poďakovanie, že stojíte pri nás, veríme, že len spoločnými silami a vzájomnou podporou dokáže túto náročnú situáciu zvládnuť.

       

      S pozdravom, Alexandra Planková

                              Peter Halák

     • Online Záľubky na dnes

     • Ak máš chuť si vyrobiť vlastný bowling alebo ďalekohľad, neváhaj a prihlás sa na dnešnú poobednú Záľubku s Majkou. Prihlasovať sa dá prostredníctvom edupage: Komunikácia -> Konzultačné hodiny, prvá Záľubka v čase 13:30-14:15 a druhá od 15:00-15:45.

     • Pokojné bublinové...

     • Prajeme vám pokojné sviatky plné lásky v bubline vašich najbližších... aby sme sa opäť mohli stretnúť v tej našej FELIXáckej. Praje vám tím FELIX <3

     • Rodičia, a vy ste poslúchali?

     • Tak dnes bol naozaj špeci deň.. deti a aj my sme sa dozvedeli rôzne zaujímavosti... ako napr. kde je anjel? Ako Mikuláš všetko stihne obehať za 1 deň? Alebo, že dostať zemiak vlastne nie je vôbec také zlé, lebo doma si z neho môžeme spraviť chipsy alebo hranolky! Vynaliezaví sú tí naši malí FELIXáci. A ako naložili prváci s nádielkou od Mikuláša? Pozrite sa sami...

     • Zajtra (streda 11.11.) a štvrtok- dištančná ONLINE výučba

     • Vzhľadom na nedávno zistené okolnosti prechádzame všetky triedy do ONLINE výučby min. túto stredu (zajtra) a štvrtok. Pani učiteľky vás budú informovať o online vyučovaní v týchto dňoch prostredníctvom mailu (jedine, že by nie.. a už by spali). Martinom prajeme všetko najlepšie k zajtrajším meninám a teda na bielom koni asi skôr v obývačke tento rok... týmto vyhlasujem súťaž o najkrajšiu kresbu/výtvor "Martina na bielom koni 2020", posielať kresby môžete na martin.na.bielom.koni@felixtematinska.sk do štvrtka 12.11.2020 23:59. Víťaz získa prekvapenie priamo odomňa. Hana (bonusová otázka: koľko máme Martinov dokopy v našich 6 triedach?)