• Covid opatrenia

  • Školský vzdelávací program

   Školský semafor aktualizovaný 25.02.2022

   Stiahnuť
   Informácie v súvislosti s pozitivitou na covid u žiaka
   Stiahnuť
   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka 
   Stiahnuť
   Oznámenie o výnimke z karantény
   Stiahnuť
   Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
   Stiahnuť
   Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu
   Stiahnuť
   Čestné vyhlásenie o pozitivite antigénového samotestu na ochorenie COVID-19 a o absolvovaní izolácie
   Stiahnuť
  • Nahlasovanie pozitivity

  • V prípade pozitívneho výsledku na covid ochorenie Vášho dieťaťa, prosíme o zaslanie komplexnejšej   informácie, a to:

   • meno a priezvisko žiaka
   • trieda
   • posledný deň v škole
   • dátum objavenia príznakov
   • dátum odberu biologickej vzorky
   • dátum výsledku testu

    

   Informácie je potrebné zaslať na mailovú adresu: alexandra.plankova@skolafelix.sk

  • Rozhodnutia

 • Žiadne aktuálne rozhodnutia