• Covid opatrenia

   •  Školský semafor aktualizovaný 28.10.2021   TU

    Informácie v súvislosti s pozitivitou na covid u žiaka TU

    Písomné vyhlásenie o bezpíznakovosti žiaka TU

    Oznámenie o výnimke z karantény TU