• Prestup z inej školy

   • Prestupy z inej školy sú možné len v prípade, že máme v príslušnom ročníku voľné miesta. Veľmi nám záleží na tom, aby deti, ktoré chodia do našej školy, boli spokojné. Preto už pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa zohľadňujeme záujem dieťaťa, jeho očakávania od školy, ako aj očakávania rodičov, pripravenosť dieťaťa na štýl vyučovania v našej škole. 

    V prípade záujmu o prestup sa prosím pripravte na tieto kroky:

    1. prejavenie záujmu - vyplnenie formulára

    2. vyplnenie dotazníka pre rodičov

    3. účasť na zápise prestupujúcich

    4. úhrada poplatku za proces prestupu

    5. absolvovanie skúšobných dní

    6. rozhovor s rodičmi

    7. zaplatenie zápisného

    A až po absolvovaní uvedených krokov vieme prijať rozhodnutie, či dieťa prijímame alebo nie.

    Prestupy realizujeme k 1.9. (formulár je potrebné vyplniť najneskôr do konca apríla predchádzajúceho školského roka) a k 1.2. (formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 20. decembra daného školského roka). Zoznamy záujemcov vedieme dlhodobo, preto je vhodné, ak sa so záujmom o prestup ozvete včas, pokojne aj niekoľko mesiacov vopred.