• Meno a priezvisko:

     funkcia: delegovaný/volený za:
     Peter Halák predseda za zriaďovateľa
     Jaroslav Juriga   za zriaďovateľa
     Rastislava Haláková   za zriaďovateľa
     Katarína Kalašová   za zriaďovateľa
     Michal Štassel   za pedagogických zamestnancov
     Ondrej Struhár   za pedagogických zamestnancov
     Dana Sujová   za nepedagogických zamestnancov
     Tomáš Bujna   za rodičov
     Peter Hudec   za rodičov
     Miroslav Repka   za rodičov
     Jana Karabinošová   za rodičov