• Zápis budúcich prvákov

   • Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár

    Ak máte záujem o zápis dieťaťa do našej školy s nástupom 1. septembra 2020, je nutné ho vyplniť najneskôr do 31. januára 2020. (Formuláre prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.)


    Jeho vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na deň otvorených dverí, informačné stretnutia, zápis. Na informačnom stretnutí sa oboznámite s našou školou, budete si môcť pozrieť priestory školy. Stretnutie je primárne pre rodičov predškolákov. Pre rodičov mladších detí budeme organizovať podobné podujatie v budúcnosti. 

    V mesiacoch február - apríl 2020 budú prebiehať rodinné popoludnia, rozhovory s rodičmi a samotný zápis (začiatok apríla). Najneskôr do 31.5.2020 vydávame rozhodnutia o prijatí.