• Zápis prvákov

    • Pre záujemcov o zápis budúceho prváka do našej školy máme pripravený nezáväzný kontaktný formulár. 

     Ak máte záujem o zápis dieťaťa do našej školy s nástupom 1. septembra, je nutné ho vyplniť najneskôr do 31. januára. (Formuláre prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.)
     Jeho vyplnením sa dostanete do zoznamu záujemcov a budeme Vás informovať o pripravovaných akciách - pozveme Vás na deň otvorených dverí, informačné stretnutia, zápis. Na informačnom stretnutí sa oboznámite s našou školou, budete si môcť pozrieť priestory školy. Stretnutie je primárne pre rodičov predškolákov. 

     V mesiacoch február - apríl prebiehajú rodinné popoludnia, rozhovory s rodičmi a samotný zápis (apríl). Najneskôr do 31.5. vydávame rozhodnutia o prijatí.

    • Prestup do školy

    • Prestupy z inej školy sú možné len v prípade, že máme v príslušnom ročníku voľné miesta. Veľmi nám záleží na tom, aby deti, ktoré chodia do našej školy, boli spokojné. Preto už pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa zohľadňujeme záujem dieťaťa, jeho očakávania od školy, ako aj očakávania rodičov, pripravenosť dieťaťa na štýl vyučovania v našej škole. 

     V prípade záujmu o prestup sa prosím pripravte na tieto kroky:

     1. prejavenie záujmu - vyplnenie formulára

     2. vyplnenie dotazníka pre rodičov

     3. účasť na zápise prestupujúcich

     4. úhrada poplatku za proces prestupu

     5. absolvovanie skúšobných dní

     6. rozhovor s rodičmi

     7. zaplatenie zápisného

     A až po absolvovaní uvedených krokov vieme prijať rozhodnutie, či dieťa prijímame alebo nie.

     Prestupy realizujeme k 1.9. (formulár je potrebné vyplniť najneskôr do konca apríla predchádzajúceho školského roka) a k 1.2. (formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 20. decembra daného školského roka). Zoznamy záujemcov vedieme dlhodobo, preto je vhodné, ak sa so záujmom o prestup ozvete včas, pokojne aj niekoľko mesiacov vopred.

    • Finančné poplatky

    • Príspevok na školu

     276 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku
     zľava pri súrodencoch v škole - 2. dieťa v škole - 25%, 3. dieťa v škole - 50% z príspevku. 

     Príspevok na Klub: 

     76 eur mesačne, platí sa 10 mesiacov v roku

     Zápisné: 

     600 eur, platí sa jednorazovo

     Z príspevku na školu sa hradia všetky učebné pomôcky, učebnice, jednodňové školské akcie, vstupné do múzeí, galérií, lístky MHD na školské podujatia a pod. 

     Z príspevku na školu sa nehradia  obedy, krúžky, dobrovoľné kurzy - napr. plávanie, korčuľovanie, lyžovanie, školy v prírode či pobytové akcie. 

     Príspevok sa každoročne navyšuje o 5  - 15% vzhľadom ku zvyšovaniu osobných a prevádzkových nákladov.  mailom.