• Práva v škole FELIX

  • Aby sme sa v škole Felix cítili šťastní, máme práva, ktoré nikto nesmie porušovať.

   1. Mám právo na priateľstvo, ohľaduplnosť, prijatie v kolektíve, právo zapojiť sa do aktivít.
   2. Mám právo na bezpečie, nesmie sa mi slovne ani fyzicky ubližovať.
   3. Mám právo na pomoc, keď si s niečím neviem dať rady.
   4. Mám právo na slušné správanie, zdvorilosť, rozprávanie bez nadávok.
   5. Mám právo na rešpekt k mojím názorom a potrebám.
   6. Mám právo na nerušenú prácu, ticho, osobný priestor a čas, aby som mohol pracovať najlepšie, ako viem.
   7. Mám právo na čisté prostredie, upratané a nezničené pomôcky a hračky.

    

   Tieto práva majú všetci žiaci, učitelia aj ďalší ľudia, ktorí patria do školy Felix.