• Oznam
     • Oznam

     • Nasledujúci týždeň sa vzdelávame v škole v pondelok 28.10. a v utorok 29.10. V stredu a vo štvrtok sú jesenné prázdniny, v piatok je štátny sviatok. Opäť sa uvidíme v pondelok 4.11.

     • FELIX šarkaniáda

     • Prišiel ku nám taký hosť, pestrý je i dlhý dosť. Veľké oči, žiadne uši, ktože to je, nik netuší. Modré zuby, žltý nos – Je to strašiak? Ach, pomoc! Ale kdeže, šarkan je to, čo si lieta ponad riekou.

      Pozývame Vás, deti, mamky, tatkovia, starkí, príďte sa vyvetrať! 

     • Rada školy

     • Zasadnutie Rady školy sa uskutoční dňa 8.10.2019 o 15.00 hod. na Krásnohorskej ul. s nasledovným programom: 

      1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení

      (predklada riaditelka skoly)

      2. Prerokovanie vybranej dokumentácie školy

        (predklada riaditelka skoly)  

      3. Plán činnosti Rady školy na rok 2020

        (predklada predseda rady skoly)  

      4. Voľby novej Rady školy

      (funkcne obdobie konci 7.12.2019, vyhlasenie volieb)

      5. Prerokovanie vyhlasenia výberového konania na riaditeľa školy

      (riaditeľka skoly je len poverená riadením, najneskôr 30.11.2019 sme povinní vyhlásiť výberové konanie na riaditeľa školy)

      6. Rôzne