• Lampiónový sprievod

     • Ani dážď, ani hmla neodradí Felixákov od spoločných akcií v prírode. Ďakujeme za spoločenstvo rodičov, detí, učiteľov, vychovávateľov na lampiónovom sprievode k meninám FELIXa. 

     • Bibliotéka- knižná beseda

     • Spoločne sme sa vybrali na knižnú besedu v Inchebe, ktorá sa konala v rámci Bibliotéky. Beseda bola venovaná podpore čitateľskej gramotnosti. Čítali sa úryvky z knižiek o Magdalénke, ktorá cez čítanie kníh zvieratkám sama prekonala strach z čítania. Deti boli aktívne a zapájali sa. Úspešne sme absolvovali presun autobusom. Dokonca sme sa vrátili späť do školy o jedného viac ako sme odchádzali. Čítanie je super a veríme, že podobné akcie vznietia ešte väčší záujem u detí čítať a mať z neho radosť.

     • Postup pri prijímaní žiakov do 1. ročníka

     • Milí priaznivci školy FELIX,

      v priebehu decembra pripravujeme dni otvorených dverí pre záujemcov o zapísanie prvákov do našej školy k septembru 2020.

      Vzhľadom na veľký záujem o školu budeme na dni otvorených dverí pozývať iba registrovaných záujemcov. Tí, čo sú už registrovaní, budú pozvaní automaticky. Ostatní záujemcovia sa môžu registrovať do 15.11. Podľa tejto registrácie začneme oslovovať záujemcov. Týka sa to aj rodičov našich žiakov, pokiaľ máte doma predškoláka, ktorého by ste radi zapísali do našej školy.

      Nezáväzný registračný formulár: formulár

      Čo sa týka prijímania nových prvákov, dnes vieme, že na Krásnohorskej aj na Tematinskej ul. určite otvoríme jednu triedu prioritne pre súrodencov našich žiakov. Ďalšie nové priestory riešime tak, aby sme mohli uspokojiť záujemcov o školu Felix.

     • Testujeme sa..

     • Vďaka spolupráci skvelo plníme vo FELIXE všetky úlohy: tentokrát celoslovenské Testovanie pohybových predpokladov vďaka tímovej práci našich učiteľov aj žiakov vyšších ročníkov, ktorí obetavo pomáhajú zvládnuť neľahké úlohy prváčikom.