• 2% pre vaše deti

     • Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
      Informácie o tom, ako postupovať nájdete na nasledujúcom ODKAZE

     • Slávnostné pasovanie prvákov za pisateľov

     • ​​​​​Veľká vec sa udiala - naši prváci vymenili ceruzku za pero a za účasti a povzbudenia svojich rodičov boli slávnostne pasovaní za pisateľov. To si píšte, že sa toho už nevedeli dočkať!
      A my veríme, že priania Krasopiska, Bezchybka a Rozumejka sa vyplnia a našim pisateľom sa s novým perom bude písať jedna radosť.
      ​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     • Sysle na poli vedy

     • Na prvouke sa z triedy Sysle stalo laboratórium, v ktorom sme sa spolu vrhli na pole vedy a pokusov. Sysle skúmali schopnosť vody rozpúšťať rôzne látky a viesť laboratórny denník.

      Vyzbrojení ochrannými pomôckami rozpúšťali vo vode, soľ, cukor, ale aj olej a kriedu. Veľký úspech zaznamenalo  bublanie zmesi  octu a sódy. Všetky svoje predpoklady a výsledky pokusov Sysle  podrobne zaznamenali.

      V triede vládlo vedecké napätie a duch spolupráce, ktorý sa vznášal na krídlach inšpirácie príbehu Alexandra Fleminga.

     • Felix rastie

     • Felix rastie, preto od augusta rozšírime náš tím o nových kolegov. 

      Hľadáme učiteľov 1.stupňa a vychovávateľov!

      Ak vás baví práca s deťmi, radi využívate tvorivé a konštruktivistické metódy, naša škola je to pravé miesto pre vás Životopis spolu s motivačným listom pošlite na: praca@skolafelix.sk.Tešíme sa na vás!

     • Felix už aj v Karlovej Vsi

     • Otvárame novú prvácku triedu Školy Felix v budove Iuventy na Karloveskej 64! Ak by ste k nám chceli prihlásiť vášho budúceho prváčika, prosím, vyplňte

      do 25. mája nezáväzný formulár:

      https://felix.edupage.org/a/zapis-prvakov

      Všetkých záujemcov následne pozveme na Deň otvorených dverí, kde vám predstavíme fungovanie školy Felix a odpovieme na všetky vaše otázky

     • Nové logo školy FELIX

     • Felix sa rozrastá - z jednej malej školy na sídlisku sa z nás stala sieť základných škôl v piatich slovenských mestách, gymnázia a centra voľného času. Toto a tiež isté limity pôvodného loga viedli k tomu, že meníme našu vizuálnu identitu.

      Zmena loga je náročný proces a budeme teda istý čas v prechodnej fáze, keď už niekde bude logo nové a niekde ešte staré. Čaká nás zmena web stránok, tabulí na fasáde, označovania v priestoroch školy, reklamných predmetov... Je toho dosť a preto sa to nedá urobiť zo dňa na deň. Ale bude to stáť za to.

      Veríme, že sa vám nové logo páči a tešíte sa spolu s nami na to, ako bude Felix v novom šate vyzerať.

      Peter Halák

      Alexandra Planková

    • Ukrajinské deti v našej škole
     • Ukrajinské deti v našej škole

     • S veľkým rešpektom sledujeme situáciu na Ukrajine, a preto aj my ako škola hľadáme možnosti ako v tejto chvíli aspoň trošku pomôcť a umožniť deťom z Ukrajiny začleniť sa do komunity, prísť na iné myšlienky, skúsiť žiť trošku normálny život. 

      Z toho dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť:

      • samostatnú zmiešanú triedu pre deti vo veku 6 až 10 rokov (1.stupeň) v budove Iuventy (Karloveská 64) s vyučovacím jazykom ukrajinským.                             
      • pre starších žiakov vo veku 11 až 15 rokov (2.stupeň) s vyučovacím jazykom slovenským na Krásnohorskej 14 v Petržalke.   
      • pre študentov 1. ročníka gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským  na Gymnáziu FELIX na Krásnohorskej 14 v Petržalke.                       

      ​​​​​​​Štúdium pre všetkých žiakov bude do konca júna bezplatné!

      Doučovanie slovenského jazyka budeme riešiť individuálne podľa záujmu rodičov.

       

      Aktuálne máme plnú kapacitu vo všetkých triedach. Registrovať sa môžete jedine ako náhradníci.

       

      Vzhľadom k obmedzenému počtu miest, je potrebné zaregistrovať sa vo formulári na nasledujúcom odkaze:

      Na základe vyplneného formulára sa rodičom ozveme ohľadom ďalšieho postupu. 

      Každý žiak/študent musí mať požiadané o azyl, alebo mať na Slovensku vybavené dočasné útočisko.

      Užitočné odkazy

    • Covid opatrenia v škole po jarných prázdninách
     • Covid opatrenia v škole po jarných prázdninách

      • kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v rámci kolektívu v triede

      - ak sa v škole vyskytne žiak alebo pedagogický zamestnanec pozitívny na ochorenie COVID-19, žiaci a pedagogickí/odborní zamestnanci, ktorí s ním boli v úzkom kontakte, nejdú do karantény, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19.

      Títo žiaci musia mať 10 dní prekryté horné dýchacie cesty rúškom, avšak dôrazne odporúčame respirátor FFP2.

       

      • individuálna izolácia

      - je obmedzenie pohybu osôb ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19

      - do domácej izolácie ide iba žiak s pozitívnym výsledkom Ag samotestu, jeho spolužiaci naďalej navštevujú školu, pokiaľ neprejavujú príznaky COVID-19

      •  karanténa žiaka po kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 mimo školy

      Žiak, ktorý bol mimo školy v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19, 2 dni pred potvrdením pozitivity tejto osoby alebo objavením prvých klinických príznakov, nastupuje do 5-dňovej karantény a nenavštevuje školu ani školské zariadenie.

       

      • rúška/respirátor

      Žiak a zamestnanec musí mať prekryté horné dýchacie cesty podľa aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, pokiaľ sa naňho nevzťahuje výnimka.  

       

      Rúška sú povinné:

      - na chodbách a v spoločných priestoroch, a na vyučovaní, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých tried  

      - v rannom a poobednom škd

       

      Rúška sú nepovinné, ale odporúčané: 

      - počas vyučovacieho procesu v kolektíve jednej triedy

       

      Nosenie respirátorov FFP2 po izolácii: 

      - povinne 5 dní po jej ukončení, žiaci v škole a školskom zariadení respirátor môžu nahradiť rúškom, avšak dôrazne odporúčame nosiť žiakom respirátor

       

      • Informáciu o pozitívnom výsledku testu na covid ochorenie dieťaťa naďalej nahlasujte na mail: alexandra.plankova@skolafelix.sk, v kópii triednemu učiteľovi
    • Nástup žiakov do školy 10. januára 2022
     • Nástup žiakov do školy 10. januára 2022

     • Dobrý deň, milí rodičia,

       

      dovoľte, aby som Vám v mene kolektívu školy FELIX popriala nový rok plný lásky, zdravia, rodinnej pohody a pracovných úspechov.

       

      Od pondelka 10. januára 2022 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania pre všetkých žiakov základných škôl, avšak  budú platiť prísne protiepidemické opatrenia.  

       

      A preto by sme Vás radi informovali o opatreniach súvisiacich s nástupom detí do školy.

      • Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva sú na základných školách povinné rúška pre všetkých žiakov na 1. a na 2. stupni v celom objekte školy.
      • V záujme, aby sme mohli mať  školu otvorenú čo najdlhšie, veľmi odporúčame, aby ste zabezpečili Ag samotestovanie deti vždy v nedeľu večer a v stredu večer. Ak sa vyskytne pozitívny prípad, hláste to prosím bezpodmienečne mne ako riaditeľke školy - alexandra.plankova@skolafelix.sk  
      • Školy sa budú opäť  riadiť manuálom "Školský semafor"

      - školy by sa plošne zatvárať nemali

      - v prípade pozitivity žiaka môže príslušnú triedu uzatvoriť riaditeľ

      - rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie však môže spraviť regionálny hygienik /napr. pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb/

      Školský semafor  https://www.minedu.sk/data/att/21336.pdf

       

      • Pri nástupe žiakov do školy v pondelok je potrebné odovzdať Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

      a to v písomnej forme alebo elektronicky:

      - v prílohe máte tlačivo, ktoré môžete vypísať a žiak ho ráno pri nástupe do školy odovzdá TU

      - vyplnenie tlačiva v EduPage /Vyhlásenie o bezpríznakovosti/

       

      • Ranný klub a poobedný klub od 10.1. do 14.1.

      - ranný klub bude od 7.00 do 8.00 hod., žiaci budú rozdelení:

      žiaci 1.+2. ročníka - Sýkorky, Korytnačky, Vlky

      žiaci 3.+4. ročníka - Ježkovia, Líšky, Veveričky, Zajace

      V poobednom klube bude so svojou triedou triedny vychovávateľ do 16.30 hod., v tomto čase je zabezpečené nemiešanie sa detí v klube.

      Od 16.30 do 17.00 hod. budú žiaci v klube rozdelení tak ako v rannom klube.

      Zberný klub bude od 17.00 do 17.30 hod. pre všetkých žiakov.

       

      • Príchod žiakov  do školy od 10.1.  do 14.1.

      Prosíme, aby príchod žiakov do školy  bol v čase od 8.00 do 8.15 hod.. Po rannom filtri idú žiaci ku svojim šatňovým skrinkám,  a následne idú priamo do tried.

      • TV bude realizovaná iba v exteriéri -  ak to počasie umožní. /prechádzky,../
      • Od pondelka 10. januára od 12.00 hod. si budete môcť vyzdvihnúť Ag samotesty na recepcii školy.  

      Od pondelka 10. januára spúšťame 6. kolo distribúcie antigénových samotestov, o ktoré môžete požiadať prostredníctvom akcie zverejnenej v Edupage od 7.1. od 6.00 hod. do 9.1. do 18.00 hod. 

       

      • Informácie týkajúce sa krúžkov a ďalších voľnočasových aktivít Vám prepošle Majo Lezo - riaditeľ CVČ koncom týždňa, keď ministerstvo aktualizuje Školský semafor a budú jasnejšie pokyny.

      Veríme, že každý z Vás vykročil do nového roka tou správnou nohou, plný elánu, sily a chuti plniť svoje sny. Želáme Vám, aby nový rok bol pre Vás lepší, krajší, pokojnejší a hlavne zdravší. 

    • Začiatok školského roka 2021/22
     • Začiatok školského roka 2021/22

     • Milí naši žiaci, milí rodičia,

      myslím, že nielen mne, ale aj Vám, Vašim rodičom, starým rodičom, súrodencom, skrátka nám všetkým sa zdá, že čas nepredstaviteľne letí. Akoby to bolo včera, keď ste v júni končili svoje ročníky, boli pred Vami letné prázdniny, ktoré sa Vám zdali ako dlhé letné obdobie voľna, oddychu na morských plážach, či doma, na čarokrásnom Slovensku.

      Verím, že ste si všetci spolu so svojimi rodinami oddýchli a načerpali potrebné množstvo síl do nastávajúceho školského roka. Rovnako prázdniny, ako vlastne všetko, má svoju konečnú a my sa ocitáme na prahu ďalšej etapy školskej práce, za ktorou budete chodiť do svojej , verím, milovanej školy. Vaši učitelia tiež trochu a celkom zaslúžene oddychovali, no aj počas tohto obdobia sa usilovne pripravovali na nový školský rok, aby Vám všetkým prinášali nové a dôležité informácie, otvárali zaujímavé učebné postupy, objasňovali nepoznané. aby Vás sprevádzali doposiaľ nepoznanými zákutiami získavania potrebných vedomostí. Pracujú  neustále na svojom vlastnom vzdelávaní, pretože chcú  byť, aj keď už teraz sú, sprievodcami a odbornými poradcami pri Vašom fyzickom i duševnom vývoji, na Vašej školskej ceste, ktorá Vás istým krokom vedie k stále vyšším métam a  k vytýčenému cieľu. I v tomto roku na Vás všetkých, milí naši žiaci, čaká veľa krásnych študijných a spoločenských chvíľ, počas ktorých stále viac a viac priateľsky vnímajte svojich spolužiakov ako skutočných kamarátov, pomôžte tým, ktorí pomoc potrebujú, respektíve Vás o ňu slušne požiadajú, žite spolu v šťastnej škole vzájomne v náručí tolerancie, porozumenia, teda skutočného múdreho a inteligentného dospievajúceho mladého človeka.

      Záverom Vám, milí moji, želám veľa zdravia, veľa síl na prácu, ktorá je vždy výzvou, veľa pevných priateľstiev čistých a férových, želám všetkým bez rozdielu krásny školský rok 2021 / 22.

      Rovnako Vám , milí rodičia našich žiakov prajem pevné zdravie, trpezlivosť, pohodu pri povedzme si, spoločnej výchove Vašich detí, na ktorej nám, verte, veľmi, veľmi záleží. Teším sa opäť na plodnú spoluprácu s Vami. 

                                                                                                              Alexandra Planková

    • Futbalový turnaj a straty a nálezy!
     • Futbalový turnaj a straty a nálezy!

     • Futbalový turnaj medzi rodičmi a učiteľmi už zajtra! Príďte si zahrať alebo povzbudiť na futbalový turnaj zajtra o 9:00 na Krásnohorskú 14, na multifunkčné ihrisko. Pozvánka tu. Pre menej športové typy tu máme aj super jedinečnú ponuku "ber, čo sa ti páči a čo ešte vynosíš!" v podobe stratov a nálezov, ktoré môžete nájsť od pondelka pred vchodom do školy. Stačí nájsť módny kúsok, ktorý ti sadne a môže byť tvoj. Preto neváhaj a poobzeraj sa medzi vystavenými vecami, môžu takto dostať novú šancu.

     • Vyučovanie od 12. apríla

     • Dobrý deň, milí rodičia, 

      radi by sme Vás informovali o priebehu vyučovania od 12. apríla.

       

      1. stupeň

      na základe rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8. apríla sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa odo dňa 12. apríla 2021

       https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-8-4-2021-s-ucinnostou-od-12-4-2021/

      Príchod detí bude priamo  do školy od 7.45 - rovno do tried a školský klub bude do 17.00.

      Stále platí: nemiešanie sa detí medzi triedami, a 7-dňové povinné testovanie rodičov a zamestnancov, príp. výnimky z testovania,  čiže Vyhlásenie bezinfekčnosti a ranný filter prosím dodržiavať.

       

      krásny deň, Alexandra Planková

     • Dnes je to 1 rok...

     • dnes to je presne rok, čo zostali zamknuté dvere od školy a ... aj to nám pomáha uvedomiť si a vážiť si okamihy s týmito mladými ľuďmi. Ďakujeme za každý deň! Foto: Zajace pred školou. Nie, nie je to fotomontáž- naozaj lietajú. A zároveň odkazujú všetkým rodičom, že pred vchodom nefunguje gravitácia, prosím buďte obozretní. S pozdravom, Hana.

     • Vyučovanie od 8. marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

      na základe záujmu/vyjadrenia rodičov, od pondelka 8.marca pokračujeme naďalej v prezenčnom aj v dištančnom vyučovaní na 1.stupni. 

      Prezenčné vyučovanie budú mať žiaci vo svojich triedach na Krásnohorskej aj na Tematínskej podľa rozvrhu v prezenčnej forme.

      Žiaci, ktorí zostávajú na dištančnom vyučovaní budú spojení v rámci  ročníka do jednej skupiny /Krásnohorská+Tematínska/ a vyučovanie budú zabezpečovať Ľudka Sedláčková, Dávid Králik, Veronika Maťokárová, učitelia AJ.

      A okrem toho v obmedzenom rozsahu cca 1-2 hodiny týždenne triedni učitelia pripoja deti z dištančného vyučovania k deťom z prezenčného vyučovania.

      Informácie o rozvrhu a vyučovaní dostanete v priebehu najbližších dní.

      Rodičia, ktorí prejavili záujem aj naďalej o dištančné škd pre svoje deti,  môžu ich prihlásiť na online záľubky.

      Všetky dôležité informácie o priebehu prezenčného vyučovania, ako i o dodržiavaní potrebných opatrení sú uvedené v predchádzajúcom maili.

      1. ročník 

      Žaby

      prezenčne - Baška M.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Korytnačky

      prezenčne - Mirka O.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      Vlky

      prezenčne - Peťka Z.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU   

      2. ročník 

      Kamzíky

      prezenčne - Marta P.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Ježkovia 

      prezenčne - Katka S.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Veveričky

      prezenčne - Paula Z.K.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

      Líšky

      prezenčne - Mirka H.

      online - Ľudka S., Veronika M., AJ, TU

       

      3. ročník 

      Žirafy

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T.

      Zebry

      prezenčne - Janka B.

      online - Majka T. 

      Zajace

      prezenčne - Alenka M.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

       

      4. ročník 

       

      Delfíny

      prezenčne - Ondro S.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU  

      Kosatky

      prezenčne - Barborka D.

      online - Dávid K., Veronika M., AJ, TU

      •  Zmeny foriem vyučovania sú možné iba na týždennej báze. 

      Ak sa epidemiologická, resp. politická situácia nezmení a budú platiť nariadenia ako doteraz, v tomto režime budeme pokračovať aj ďalší týždeň od 15.marca.

      Rodičia, ktorí budú chcieť budúci týždeň zmenu pre svoje dieťa, prosím nahlásiť mne a triednemu učiteľovi do piatku do 12. marca 12.00 hod.

      • Prosím rodičov, aby ráno pri príchode detí do školy počkali, kým prejdú deti ranným filtrom a bude skontrolované čestné vyhlásenie.

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

      Druhý stupeň naďalej pokračuje v dištančnom vzdelávaní.

      Ďakujeme za Vašu dôveru

      Krásny deň, Alexandra Planková

     • Vyučovanie od 8. marca

     • Dobrý deň, milí rodičia,

       

      radi by sme Vás informovali o priebehu vyučovania po jarných prázdninách, t.j. od 8. marca 2021.

       

      Krátka verzia:

      Od pondelka 8.3. pokračujeme tak, ako pred jarnými prázdninami, prosím vyplňte dotazník na EDUPAGE do piatka 10.00 hod, 

      aby sme vedeli personálne zabezpečiť prezenčné aj dištančné vyučovanie.

       

      Podrobnejšie vysvetlenie:

      Situácia je naďalej dynamická a nejednoznačná.

       

      V médiách sa objavili rôzne interpretácie nástupu žiakov do školy.

      Pre nás je však smerodajné písomné Uznesenie vlády č. 123/2021 zo dňa 28.februára 2021 ako aj Rozhodnutie Ministra školstva zo dňa 2.marca 2021.

       

      Na základe platného rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. marca nasledovne:

       

      Prezenčné vyučovanie bude zabezpečené prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

      Týka sa to však len žiakov 1. stupňa. 

       

      Žiaci 2. stupňa pokračujú naďalej v dištančnom vzdelávaní.

       

      Nakoľko Minister školstva, ani ÚVZ SR ani RÚVZ Bratislava neobmedzili žiadnym spôsobom prevádzku školy na 1. stupni,

      my sme sa rozhodli pokračovať vo vyučovaní tak, ako sme to mali nastavené pred jarnými prázdninami.

      Podľa informácií od Hygienika RÚVZ BA sa situácia v Bratislave postupne zlepšuje a dá sa očakávať, že sa Bratislava dostane do lepšej fázy.

      Aj my teda očakávame, že čoraz viac rodičov sa rozhodne pre prezenčné vyučovanie svojich detí a čím skôr budeme môcť vyučovať deti v pôvodných triedach.

       

      Dnes zverejníme dotazník cez Edupage, prosíme rodičov o vyplnenie do piatku 5.marca do 10.00 hod. 

       

      O priebehu vyučovania počas najbližších dvoch týždňov Vás budeme informovať po vyhodnotení ankety.

       

      Predpokladané možnosti v jednotlivých ročníkoch:

       

      a) veľmi málo detí prezenčne - zabezpečíme celodenný Školský klub a daný ročník bude mať dištančné vyučovanie

      b) časť detí prezenčne, časť dištančne - skupina detí bude mať prezenčné vyučovanie a druhá časť dištančné (t. j. žiaci nemusia byť spolu podľa obvyklých tried)

      c) väčšina detí prezenčne - prezenčné vyučovanie podľa tried a pre deti, ktoré zostanú doma bude dištančná forma zredukovaná len na zadávanie úloh a občasné konzultácie s učiteľom. V tomto prípade rodičia príslušných tried stratia nárok na pandemickú OČR, ak by deti zostali doma. 

       

      V prípade, ak ostáva Vaše dieťa doma a nemáte záujem ani o dištančnú formu školského klubu, môžete ho do 8.marca z klubu odhlásiť, aby Vám nenabiehali predpisy platieb na marec. 

       

       

      Prosíme rodičov, aby rešpektovali uvedené podmienky, čiže zmeny prezenčnej a dištančnej formy sú možné iba na týždennej báze. V prípade, ak nebudete počas týždňa pokračovať v uvedenej forme vyučovania, informujte triedneho učiteľa, ale súčasne aj mňa. Rodič môže ospravedlniť dieťa na max. 5 dní. Pri prevádzke školy postupujeme v zmysle Covid školského semaforu. Je žiaduce, aby sa žiaci nepremiešavali, aby sa skupiny v priebehu týždňa nemenili, aby bolo možné prípadné dohľadanie úzkych kontaktov. 

       

      Organizácia školského dňa

       

      Príchod detí do školy bude od 7.45 hod., pričom deti pôjdu priamo do svojich tried. Vyučovanie začína o 8:30 hod. Poobedný klub bude do 17.00 hod., aby sme mohli zabezpečiť, aby sa nám deti nepremiešavali. V prípade individuálnej potreby, môže byť poobedný klub do 17.30, ale prosím, aby ste s danou požiadavkou napísali mail Vesne /Krásnohorská/ alebo Hanke /Tematínska/ a v kópii aj mne. Žiaci budú mať upravené vyučovanie tak, aby sa deti nestretávali v jedálni a mali dostatočný čas na obed.  

       

      Pri nástupe dieťaťa do školy je aj naďalej potrebné

      • aby aspoň jeden rodič mal negatívny test na COVID nie starší ako 7 dní, alebo aby sa na neho vzťahovala výnimka (absolvoval očkovanie proti COVID alebo prekonal COVID)
      • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - čestné vyhlásenie určené pre zákonných zástupcov žiakov na 1. stupni ZŠ /príloha/

      A - pre rodičov z kritickej infraštruktúry a rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce

      B - pre ostatných rodičov

       

      Vyučovanie žiakov bude prebiehať za sprísnených epidemiologických opatrení – ranného filtra, častého vetrania a nemiešania sa detí medzi jednotlivými skupinami.

       

      Predpokladáme, že tento režim bude fungovať do 21.marca, kedy avizovala vláda prehodnotenie epidemiologických opatrení. Situácia sa však mení každým dňom, preto buďte prosím pripravení na to, že aj počas víkendu môže nastať zmena. Nie je jasné, či a v akej podobe bude vláda pokračovať, ako sa upraví prístup k riešeniu opatrení. Taktiež môže regionálny hygienik alebo hlavný hygienik rozhodnúť o uzavretí škôl.

       

      Milí rodičia, 

      veľmi si vážime Vašu trpezlivosť pri tomto neľahkom režime. Veríme, že riešenia, ktoré prinášame za daných okolností, sú pre veľkú väčšinu z Vás vyhovujúce. Ďakujeme Vám za pochopenie.

       

      S pozdravom, Alexandra Planková

                            Peter Halák