• Poslanie školy

    • pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí.

    • Absolvent školy FELIX

    • má rozvinuté svoje intelektové schopnosti, zručnosti a vie porozumieť a tvorivo pristupovať k novým situáciám,  analyzovať informácie, hodnotiť možnosti, aplikovať poznatky a zapamätať si nové skúsenosti, ktoré zovšeobecňuje na vlastné poznatky.