• Metódy práce v škole 

    • Využívame metódy, ktoré sú založené na akceptovaní individuálneho vývoja každého žiaka a na konštruktivistickom prístupe k vzdelávaniu.

     Patria medzi ne:

     Hejného metóda

     Civilizácia

     ExpEdícia

     Informatika s Emilom

     SFUMATO

     Comenia script

    • Formy práce v škole

    • Pristupujeme ku vzdelávaniu s pohľadom na reálny svet - teda integrovaním tém, poukazovaním na súvislosti a zadávaním výziev na základe reálnych motívov. Využívame k tomu aj:

     vyučovanie v exteriéroch

     integrované tematické vyučovanie

     Vysoko efektívne učenie (vzdelávanie blokovou formou, práca s aplikačnými úlohami, rozšírené o rozvoj životných zručností)

     dvojvrstvové vzdelávanie (akademické a osobnostné zároveň)

     projektové výzvy (Muzikál, Daltonské dni)

     skupinovú prácu (rovesnícke vyučovanie)